Helalin anlamı

Helal sözcüğünün kökeni Arapça’dır ve “izin verilen” veya “saf” anlamına gelir. Helal sertifikalı ürünler sunmak, Müslüman tüketicilere kullandıkları ürünlerin kültürlerine ve inançlarına uygun olduğu konusunda güvence saglar.

Helal, sadece hayvanların kesimini değil, ayni zamanda yasamlarini da tanimlar. Bu esaslara göre, Müslümanların bazı yiyecekleri tüketmelerine izin verilmez. Bunlara; domuz veya domuz yan ürünleri, kesimden önce ölmüş hayvanlar ve uygunsuz şekilde kesilen veya Allah adına kesilmeyen hayvanlar dahildir. Örneğin, etobur hayvanlar, yırtıcı kuşlar ve dış kulakları olmayan kara hayvanları ile domuz etine izin verilmez. Aynı şekilde kan ve kan yan ürünlerinin yanı sıra alkol de izin verilmeyen ürünler arasındadır. Besili hayvanların kesimi de istenmez, zira helal nihaî olarak hayvanların refahina odaklıdır – bunlar helal kesim ve buna ilişkin esaslarda (ilgili klavuzlarla) garanti edilir.

Bir hayvanin kesimi, düzenlenmis ciddi kurallara dayanmaktadir.

Birinci öncelik: Hayvanin öceligidir. İsviçre’de kesimden önce tüm hayvanların uyuşturulması gerekir.

Helal kesim yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:

Kesimi yapacak olan kasabın sağlıklı bir yetişkin Müslüman olması şarttır.

Birlik Döner Produktion AG şirketi sadece İsviçre’de üretilen etleri kullanmaktadır.

Bu nedenle aynı federal yönergeler helal et için de geçerlidir. (ve hatta kurallar AB kurallarindan daha siki bir sekilde düzenlenmistir)

Yasa, her hayvanın helal kesimden önce uyusturulmasi gerektiğini şart koşar (Ayrica Ritüelin neden hayvan refahı için uygun olduguna bu (LINK) `ten ulasilabilir. Mezbahada hayvanların onurlu bir şekilde muamele görmesi sağlanmakta ve diğer tüm ürünlerde olduğu gibi helal etin Birlik Döner Produktion AG şirketi tarafından işlenmesi de büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Helal kesime uygunluk ve ilgili esaslara uygunluk düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Birlik Döner Produktion AG şirketinde, helal olmadığı için hiçbir üründe domuz eti kullanılmamaktadır.

Tabii ki, Helal sertifikalı olmayan et de sadece İsviçre‘nin tanınmış tedarikçilerden gelmektedir.

Sipariş verirken Helal işaretine dikkat edin, Birlik Döner Produktion AG şirketinin tüm ürünleri Helal yönergelerine uygun değildir. Buna bağlı olarak, oralarda Helal işareti yoktur.